فروشگاه تمام عرض

سبک ۰۱

اقتصادی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود
لوکس
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود
حرفه ای
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود

سبک ۰۲

طرح اصلی
۲۵ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود
طرح کسب و کار
۴۵ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود
طرح حرفه ای
۶۵ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود
طرح نهایی
۹۹ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • ۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ۱۰ حسابهای ایمیل
 • زیر دامنه نامحدود

سبک ۰۳

حمل و نقل پایه
۲۵ هزار تومان
 • کامیون پوششی
 • حمل و نقل ویژه
 • بیمه دایمی
 • کامیون اضافی
حمل و نقل حرفه ای
۶۵ هزار تومان
 • کامیون پوششی
 • حمل و نقل ویژه
 • بیمه دایمی
 • کامیون اضافی
حمل و نقل طلایی
۸۵ هزار تومان
 • کامیون پوششی
 • حمل و نقل ویژه
 • بیمه دایمی
 • کامیون اضافی
حمل و نقل الماس
۹۹ هزار تومان
 • کامیون پوششی
 • حمل و نقل ویژه
 • بیمه دایمی
 • کامیون اضافی

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید