فروشگاه تمام عرض

سلاح انحصاری پروانه ببری در برابر خفاش

سلاح انحصاری پروانه ببری در برابر خفاش خفاش ها سلاطین آسمان شب ، از طریق تولید امواج اولتراسونیک، مسیر حرکت خود را پیدا می کنند (Echolocation). این مکانیزم کارایی فوق العاده زیادی در شکار دارد. تعداد محدودی از حشرات قابلیت دریافت این اصوات و فرار از مسیر حمله خفاش را کسب نموده اند، اما یک گونه شب پره، دارای یک…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید